zaloguj si   |    zarejestruj si   |   
RSS
PRESKOM

Instalacja certyfikatu kwalifikowanego

Do prawidłowego działania podpisu elektronicznego potrzebne jest:

-  zainstalowane oprogramowanie PWPW Sign 5 ( z płyty otrzymanej przy wystawieniu nowego certyfikatu lub pobranej ze strony http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html  )

- zainstalowane aktualne zaświadczenia certyfikacyjne  NCCert oraz  Sigillum PCCE -  http://sigillum.pl/zaswiadczenia.html

Po uruchomieniu programu CryptoCard Monitor i włożeniu karty do czytnika certyfikat zostanie automatycznie zarejestrowany w  systemie Microsoft Windows.

Możemy to sprawdzić uruchamiając przeglądarkę Internet Explorer , następnie z menu Narzędzia wybieramy Opcje Internetowe, przechodzimy na zakładkę Zawartość i wybieramy Certyfikaty. Powinien pojawić się nasz nowy certyfikat.

Jeżeli używamy podpisu elektronicznego w programie Płatnik należy  dodać nasz certyfikat kwalifikowany, ustawić prawidłowe adresy list CRL oraz wskazać domyślny certyfikat, który będzie wybierany przy wysyłaniu. Instrukcja - http://podpis.preskom.pl/download/platnik.pdf


Aktualny CRL urzędu PWPW - kwalifikowany CA dla zaświadczenia ważnego od 08.05.2015 to:
    http://193.178.164.4/repozytorium/ca1_2015.crl

Poprzedni CRL urzędu Sigillum PCCE - kwalifikowany CA1 dla zaświadczenia ważnego od 10.05.2012 to :

    http://193.178.164.4/repozytorium/ca1_newroot.crl

Przy odnowieniu certyfikatu jest wystawiany nowy certyfikat z nowym numerem seryjnym i datą ważności. PIN do karty pozostaje ten sam.

W dniu 13 maja 2015 nastąpiła zmiana zaświadczenia certyfikacyjnego urzędu kwalifikowanego.

Na wydawanych płytach CD będzie poprzednia wersja instalatora a dodanie nowego zaświadczenia zostanie zrealizowane poprzez mechanizm automatycznej aktualizacji oprogramowania SigillumSign 4. Proszę pamiętać aby zaktualizować programu SigillumSign po jego zainstalowaniu na komputerze.

Nowe zaświadczenia są także umieszczone w Repozytorium na stronie www.sigillum.pl oraz Narodowego Centrum Certyfikacji NCCert

http://sigillum.pl/zaswiadczenia.html do nowego zaświadczenia http://nccert.pl/files/PWPW_QCA_2015.crt

http://sigillum.pl/listy_crl.html do listy CRL http://193.178.164.4/repozytorium/ca1_2015.crl

 http://www.nccert.pl/crl.htm do  http://www.nccert.pl/arl/nccert-n.crl

Zalecamy automatyczną aktualizację poprzez SigillumSign 4 jako prostszą.

Wdrożenie nowego zaświadczenia niczym nie skutkuje dla Klientów , którzy posiadają certyfikat kwalifikowany wystawiony przed 13 maja 2015 roku.

UWAGA:

Informujemy, że świadczymy m.in. usługi informatyczne polegające na instalacji certyfikatu oraz oprogramowania Płatnik. Usługę możemy wykonać zdalnie przez Internet (koszt 50 zł netto) lub w siedzibie Klienta (koszt 100 zł netto + koszt dojazdu). W przypadku problemów przy instalacji opłata może ulec zwiększeniu ze względu na większy nakład pracy.  Poinformujemy o tym w czasie instalacji.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

W przypadku problemów w programie Płatnik proszę kontaktować się z Infolinią w ZUSie.

Infolinia Sigillum - tel. 22 464 79 79   (informacje dotyczące certyfikatu Sigillum i oprogramowania SigillumSign)

Wersja do druku Generuj PDF